Enpresak sortzeko laguntza

ZER DA ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZA? ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITU?

AZALPENA

Autoenplegua eta enpresa ekimen berriak sustatu eta sustatu nahi dira, ekintzailearen beharretara egokitutako zerbitzu baten bidez.
Negozio Planak egiten, lehentasunezko finantzaketa bilatzen, negozioaren jarraipena egiten eta edozein enpresa berri abian jartzean bikoteka egiten diren beste jarduera batzuetan laguntzen da, hala nola forma juridikoaren hautaketan, egin beharreko tramiteetan, etab.

PROIEKTUA GARATZEKO PROZESUAN LAGUNTZEA

Enpresa-proiektuaren bideragarritasun-azterketa errazago egiteko, laguntza-tresna hauek jarri ditugu ekimen berrien eskura:

 • Enpresa kudeaketako prestakuntza, merkatu azterketa garatzeko, negozio plana egiteko eta enpresa abian jartzen denean behar bezala kudeatzeko.
 • Banakako aholkularitza, enpresa abian jarri arte.
DIRULAGUNTZEN TRAMITAZIOA

SEPEtik, Eusko Jaurlaritzatik…

JARRAIPENA ETA AKONPAINAMENDUA

Enpresa lehenengo urteetan eratu ondoren.

ENPRESA HAZTEGIA

Enpresak sortzeko laguntzak

Muskizko Udalak, udalerriko lan merkatuaren egungo egoera arintzeko asmoz, “Enplegua sustatzeko eta jarduera ekonomikoa dinamizatzeko 2018ko Plan Berezia” prestatu du, Forlan Udalaren Toki Erakunde Autonomoaren bidez gauzatzeko.

Planaren zati bat da udalerrian jarduera berria sortzen duten pertsona eta enpresa ekintzaileei laguntzak emateko ekimenak abiaraztea.

Enpresak sortzeko 2018ko laguntzak eskatzeko eredua eskuineko bannerrean:

Enpresa-haztegia

ZER DA ENPRESA-HAZTEGIA, ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITU?

AZALPENA

Erregelamendu honen xedea da enpresa-sustatzaileei laguntzea proiektuaren ideia eta garapena garatzen, bai eta beren enpresa-jarduera hasteko eta garatzeko kokalekua behar duten enpresa sortu berriei ere, baldin eta FORLANek ezarritako bideragarritasun-baldintzak betetzen badituzte, eta  Santelices industrialdeko pabiloian dauden moduluak haien eskura jartzea.

ONURAK

Santelizen pabilioian (B1 lurzatia) kokatutako moduluren bat erabiltzeko aukera, lagapen-erregimenean. Modulu horiek Muskizko Udalarenak dira eta FORLANek kudeatzen ditu. Enpresei zerbitzu hauek emanen zaizkie:

 • FORLAN enpresa-mintegiko modulu bat erabiltzea, ezaugarri hauekin:
  • Moduluaren espazioa: 8-10 m2 bitartean, manparez bereizia.
  • Altzariak: bulegoko mahaia, bulegoko aulkiak eta artxibategiko armairua.
  • Informatikako ekipamendua: Ordenagailu pertsonal bat eta inprimagailu bat emanen dira (FORLANek dituen tresnen arabera).
 • FORLANen ekipamendu komunen erabilera:
  • Harrera eta zerbitzuen eremua.
  • Bulegoko ekipamendua erabiltzea: koadernatzeko makina, fotokopiagailua, eskanerra, etab. Ekipamendu horren barruan ez dira sartzen ez telefonoa, ez faxa, ez Interneteko konexioa; horiek instalatzea, mantentzea eta kontsumoak sustatzailearen kontura izango dira.
  • Bilera-gelak (unean uneko prestasunaren arabera).
  • Enpresa arloko aholkularitza.
ENPRESA EKIMENAK ETA ENPRESA ONURADUNAK

Onurak eskuratzen ahalko dituzte FORLANeko teknikariek bideragarritasun-plana onetsi duten enpresa-proiektuek. Gainera, araudi honetako onurez baliatu ahal izango dira enpresa sortu berriak, edozein dela ere haien forma juridikoa, ondasun-erkidegoak eta edozein motatako jarduerak egiten dituzten banakako enpresaburuak.

Baldintzak

 • Helbide soziala eta/edo fiskala izatea, edo, gutxienez, forma juridikoa edo enpresa-ekimena osatzen duen pertsona bat udalerrian erroldaturik egotea, hitzarmena sinatu eta urtebetetik gorako antzinatasunarekin.
 • Forlan Enpresen Mintegian kokatzeko hitzarmena sinatu aurretik, garatuko duten jardueran alta eman ez izana.
 • Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta zuzenbide publikokoak eguneratuak izatea.
 • Forlaneko teknikariek beren enpresa proiektuaren onespena gainditzea.
 • Forlaneko Zuzendaritza Batzordeak proiektua onestea.
SANTELIZESKO PABILOIAN EGOTEKO ARAUBIDEA

Enpresa lagapen-hartzaileek eskubidea izango dute modulua 6 hilabetez soilik erabiltzeko. Epe hori 6 hilabetez luzatu ahal izango da, gehienez 2 urtera arte, une bakoitzean FORLANen sor daitezkeen beharrak eta enpresaren egoera kontuan hartuta.
Lagapen-hartzaileek ordaindu beharreko kuotak:
Sustatzaileek modulua lagatzeagatik emandako zerbitzuen prezioa ordaindu beharko dute, urtero ezartzen denaren arabera. Lagapen-hartzaileek ordaindu beharreko kuotak enpresaren fasearen araberakoak izanen dira (proiektuaren heltzea, enpresa-proiektuaren garapena edo enpresaren eraketa eta jardueraren hasiera).

Proiektua gauzatzeko eta enpresa proiektua garatzeko faseetan ez da inolako kuotarik ordainduko.