2022ko Urtaldian Muskizeko langabeek zenbait prestakuntza jardueratan parte hartzeko diru-laguntzen programa

  • Laguntzaren xedea: Lanik gabe dauden edo lana hobetzen ari diren pertsonen prestakuntza ekintzetan parte hartzea sustatzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko eta lan merkatuan sartzeko aukerak areagotzeko.
  • Laguntzaren zenbatekoa: Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 500 €da pertsonako eta urteko, zentro baimendu bateko prestakuntza ekintzaren kostua eta garraio beka finantzatzeko.

Informazio guztia eta oinarriak eskuineko iragarki-taulan:

Muskizeko langabeentzat lanbide-heziketarako diru-laguntzen programa – 2022

  • Laguntzaren xedea: Lan-merkatua bestelako baldintzetan zegoela ikasketak bertan behera utzitako pertsonen enplegagarritasuna hobetzearren eta lan-merkatuan txertatzeko aukerak areagotzearren erdi edo goi mailako heziketa zikloren bat ikasten dabiltzan langabeen edo enplegua hobetzeko egoeran daudenen artean lanbide-heziketako ikasketak sustatzea da laguntzaren xedea.​
  • Diru-laguntzaren zenbatekoa: Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 800 eurokoa da, eta ikastetxe baimendu batean heziketa zikloa egiteko matrikularen kostua zein beharrezkoak diren materialak ordaintzeko izango da.
  • Eskabideak aurkezteko muga-eguna: 2022ko irailaren 30a.

Informazio guztia eta oinarriak eskuineko iragarki-taulan: