Muskizko langabetuentzako prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko laguntzen programa, 2024ko ekitaldia

  • Laguntzaren xedea: Langabetuek edo enplegua hobetzeko egoeran daudenek prestakuntza-ekintzetan parte har dezaten sustatzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko eta lan-merkatuan sartzeko aukerak areagotzeko.
  • Laguntzaren zenbatekoa: Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 500 €-koa da pertsona/urteko, baimendutako zentro bateko prestakuntza-ekintzaren kostua zein garraio-bekarako gastua finantzatzeko.

Informazio guztia eta oinarriak eskuineko iragarki-taulan:

Muskizeko langabeentzat lanbide-heziketarako diru-laguntzen programa – 2024

  • Laguntzaren xedea: Lan-merkatua bestelako baldintzetan zegoela ikasketak bertan behera utzitako pertsonen enplegagarritasuna hobetzearren eta lan-merkatuan txertatzeko aukerak areagotzearren erdi edo goi mailako heziketa zikloren bat ikasten dabiltzan langabeen edo enplegua hobetzeko egoeran daudenen artean lanbide-heziketako ikasketak sustatzea da laguntzaren xedea.​
  • Diru-laguntzaren zenbatekoa: Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 800 eurokoa da, eta ikastetxe baimendu batean heziketa zikloa egiteko matrikularen kostua zein beharrezkoak diren materialak ordaintzeko izango da.
  • Eskabideak aurkezteko muga-eguna: 2024ko irailaren 30a.

Informazio guztia eta oinarriak eskuineko iragarki-taulan: