Prestakuntza

ZER DA PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUA, ZER EGINKIZUN DITU, ZEIN JARDUERA-ILDO JARRAITZEN DITU…

Departamentua enplegua sustatzeaz arduratzen da, pertsonen eta enpresen esku jarritako neurri eta jarduketen bidez, eskualdeko enplegua sortzen eta hobetzen laguntzeko.

XEDEAK ETA HELBURUAK:
 • Eskualdean enplegua eta aberastasuna sortzen laguntzen duten neurriak garatzea, pertsonen eta enpresen eskura jarriz.
 • Enplegua sustatzeko politikak planifikatu eta garatzea.
 • Eskualdean erakunde publikoetako baliabideak zentzuz eta antzemandako beharren arabera integratzea eta bideratzea.
 • Enpresei lehiakortasuna hobetzeko behar dituzten giza baliabideak ematea.
 • Pertsonen gizarteratzeko eta laneratzeko gaitasunak sustatzeko programak garatzea, kolektiboen aniztasuna kontuan hartuta.
 • Lan-merkatutik urrunen dauden kolektiboei (emakumeak, iraupen luzeko langabetuak…) jarduerak lehenestea.
 • Lan merkatuko aldaketak aztertu eta aztertzea, enplegu estrategiak bideratzeko.
 • Pertsonei eta enpresei informazio- eta komunikazio-teknologia berriak hurbiltzea.
 • Departamentuaren jarduketetan gardentasuna eta aukera berdintasuna bermatzea.
ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITU?

Prestakuntza-eskaintza

ZER DIRA PRESTAKUNTZA IKASTAROAK, NORENTZAT DIREN, ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITUEN

AZALPENA

Gaitasun profesionaleko ekintzak dira, pertsonek lanpostuaren oinarrizko zereginak eta prozesuak betetzeko egiten direnak, lan merkatuak eskatzen duen erritmoarekin eta kalitatearekin. Lan bat behar bezala garatzeko gaitasun profesionalak eskuratzen lagunduko dizugu. Zure hirirako obrak eta zerbitzuak eginez eta lanbide berriak eginez ikasiko duzu.

XEDEAK ETA HELBURUAK:
 • Prestakuntzan parte hartzen duten pertsonak merkatuak eskatzen dituen gaitasun profesionaletan kualifikatzea.
 • Prestakuntza lanpostuko praktikaldi batekin osatzen denean, enpresekin benetako harremana ahalbidetzea.
ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITU?
 • Prestakuntza praktikoa, funtsean.
 • Enplegurako prestakuntza, gizarteratzeko ibilbide baten barruan.
 • Enpresen eta parte-hartzaileen beharren arabera diseinatutako prestakuntza.
 • Banakako prestakuntza, parte-hartzaile bakoitzaren ikasteko gaitasunei egokitua.
NORENTZAT DA?

Lan merkatuan sartzeko edo lan egoera hobetzeko lanbide gaitasunak behar dituzten pertsona guztientzat.

ESKAINITAKO IKASTAROEN KATALOGOA

Enplegu-programak

ZER DIRA ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK, NORENTZAT DIREN, ZER ESKAINTZEN DUTEN.

AZALPENA

Orientaziorako, lanerako prestakuntzarako eta kontratazio publikorako programak dira, lan merkatutik urruti denbora daramaten pertsonei gizarteratzen eta laneratzen laguntzen dietenak, kontratazio aldian interes sozialeko lanak eginez.

XEDEAK ETA HELBURUAK:

Programa horietan parte hartzen dutenek aukera hauek izatea:

 • Lanbidean aritzeko trebetasunak eta gaitasunak hobetzea
 • Lan merkatuak eskatzen dituen oinarrizko ezagutza profesionalak eskuratzea
 • Lan esperientzia bat lortzea enplegu publikoaren bidez
ZER ZERBITZU ESKAINTZEN DITU?
 • Trebetasun sozial eta profesionalen banakako diagnostikoa.
 • Lanbide heziketa teoriko-praktikoa.
 • Benetako lan egitea kontratazio publikoaren bidez.
 • Ikaskuntzan laguntzea eta teknikariak laneratzen laguntzea.
NORENTZAT DA?

Programa bakoitzaren hartzaileak dekretu bidez definituta daude eta Enplegu Zerbitzu Publiko batek aurrehautatu ditu.